Akreditácia médií

Chceli by sme požiadať zástupcov médií o nahlásenie účasti na našich domácich zápasoch najneskôr 48 hodín pred začiatkom zápasu na adresu:

mfkskalica@gmail.com

Do žiadosti je potrebné uviesť názov média, meno a priezvisko zástupcu a kontaktné údaje.