Funkcionári a kontakty

Ing. Peter Bartoš - predseda predstavenstva klubu

Dis. Art. Marek Gula - člen predstavenstva

Pavel Vaško - člen predstavenstva

Ľuboš Lím - člen dozornej rady

Peter Mikuš - člen dozornej rady

Roman Čavojský -  manažér A mužstva (kontakt: mfkskalica@gmail.com)

Lukáš Varga - manažér mládeže (kontakt: lukas.varga@mfkskalica.sk)

Veronika Horváthová - účtovné, mzdové oddelenie a sekretariát MFK Skalica (kontakt : sekretariat@mfkskalica.sk)