Funkcionári a kontakty

Ing. Peter Bartoš - predseda predstavenstva klubu

Dis. Art. Marek Gula - člen predstavenstva

Pavel Vaško - člen predstavenstva

Peter Mikuš - člen dozornej rady

Ľuboš Lím - generálny manažér klubu (kontakt: +421 948 776 719, email: mfkskalica@gmail.com)

Lukáš Varga - manažér mládeže (kontakt: lukas.varga@mfkskalica.sk)

Michaela Vašková - mzdové oddelenie a sekretariát MFK Skalica (kontakt : sekretariat@mfkskalica.sk)

Vladimír Miček, mediálny a PR manažér (kontakt: +421 918 972 112, email: vlado.micek@gmail.com)