Funkcionári a kontakty

Ing. Peter Bartoš - predseda predstavenstva klubu

Dis. Art. Marek Gula - člen predstavenstva

Pavel Vaško - člen predstavenstva

Peter Mikuš - člen dozornej rady

Ľuboš Lím - generálny manažér klubu (kontakt : +421948776719  , email : mfkskalica@gmail.com)

Lukáš Varga - manažér mládeže (kontakt: lukas.varga@mfkskalica.sk)

Michaela Vašková - mzdové oddelenie a sekretariát MFK Skalica (kontakt : sekretariat@mfkskalica.sk)