Vyjadrenie vedenia nášho klubu.

Reakcia vedenia MFK Skalica na príspevok na stránke Facebook.

Reakcia k príspevku na samozvanej facebookovej stránke MFK Skalica – Fanklub,

človeka, ktorý nie je žiadnym členom fanklubu MFK SKALICA

Dňa 21.9.2017 bolo na facebookovej stránke MFK Skalica-Fanklub zverejnený príspevok o členských poplatkoch v mládežníckych kategóriách. Môžem uistiť všetkých rodičov a našich fanúšikov, že členské poplatky sa nebudú počas sezóny zvyšovať a tento príspevok vychádza z klamlivých, neoverených informácií a poškodzuje meno klubu, prácu vedenia a trénerov. Vyberanie členských poplatkov nie je rozmar klubu, ale vyplýva z nariadenia Slovenského futbalového zväzu, ktoré sme povinný dodržiavať. Myslím si, že vedenie MFK sa k tomu nariadeniu postavilo veľmi férovo. Momentálne sa vyberá členský poplatok pri kategórii U6 2,50 EUR mesačne, v ostatných kategóriách 5.- EUR mesačne. Takéto poplatky sú momentálne a také aj zostanú. Pri výbere členských poplatkov vedenie klubu vychádza rodičom maximálne v ústrety, členský poplatok neplatí hráč, ktorý má v inej kategórii súrodenca, členský poplatok neplatí hráč po dohode s trénerom, ktorý má v rodine nepriaznivú finančnú situáciu, členský poplatok neplatí hráč, ktorý je dlhodobo chorý. Dovolím si tvrdiť, že MFK zabezpečuje všetkým deťom kvalitný tréningový proces a za členský poplatok, ktorý vyberá sa hanbiť nemusí. MFK Skalica vynakladá nemalé finančné prostriedky na mládežnícke kategórie, ktoré pozostávajú najmä v zabezpečení dopravy na majstrovské zápasy, prípravné zápasy, tréningové jednotky a turnaje/ zabezpečenie dopravy na sezónu zhltne z rozpočtu okolo 60 000.- EUR/. Zabezpečenie kvalitných tréningových pomôcok / už počas leta boli nakúpené tréningové pomôcky za vyše 5 000.- EUR/, prenájom ihrísk, telocviční / len prenájom telocviční počas zimnej sezóny pre mladšie kategórie vychádza cca. 6 000.- EUR/. Ďalšou nemalou položkou z rozpočtu sú poplatky zväzom, ktoré predstavujú na rok viac ako 10 000.- EUR / tieto poplatky zahŕňajú členský poplatok za každého hráča, trénera, odmeny a cestovné rozhodcom, prihlášky do súťaži, žiadosti o transfér hráča, registrácia hráčov/ a samozrejme finančné odmeny pre našich trénerov. Ich prácu a čas si veľmi vážime a nemôžeme predsa od nich chcieť, aby to robili zadarmo a strávili tu kopec voľného času na úkor svojich rodín. Mohol by som ďalej vypisovať množstvo položiek, ktoré sú hradené z rozpočtu mládeže MFK Skalica /zabezpečenie stravy pre staršie kategórie, internátu, turnaje, cestovné, dresy, oblečenie nielen pre hráčov, ale aj trénerov/, ktorý bol na túto sezónu stanovený na 295 000.- EUR. Členský príspevok od hráčov tvorí cca 5 800.- EUR ročne. Dotácia od SFZ predstavuje sumu 25 000.- EUR ročne, táto dotácia je určená hlavne ako príspevok na mzdu vybraných trénerov mládežníckych / trénerov, ktorí príspevok dostanú nevyberá klub, ale je to stanovené zväzom /. Je smutné, že jeden človek, ktorý vystupuje pod hlavičkou fanklubu MFK Skalica, klub takto poškodzuje a zverejňuje klamlivé, zavádzajúce, nepravdivé informácie, ktoré poškodzujú nielen dobré meno klubu, ale aj meno nášho mesta, sponzorov a všetkých verných priaznivcov MFK SKALICA. MFK SKALICA si váži každého hráča, každého rodiča a ďakujem všetkým rodičom za prejavenú dôveru.

Zároveň vyzývam pána, ktorý sa skrýva za stránkou MFK Skalica – Fanklub, ktorý zverejnil tieto klamlivé informácie a vyvolal širokú diskusiu, aby sa ospravedlnil a priznal, že zverejnil informácie, ktoré nemal overené a tým poškodil všetkých, ktorí do klubu vkladajú svoje srdcia a vášeň.

Lukáš Varga

manažér mládeže

V prípade ďalších dotazov nás môžu záujemcovia kontaktovať osobne alebo telefonicky:

Ľuboš Lím, generálny manažér tel.: 0948 776 719

Lukáš Varga, manažér mládeže tel.: 0905 332 276