Šťastný Nový rok 2018.

Lúčime sa s rokom 2017.

Vedenie nášho klubu praje všetkým našim fanúšikom, hráčom zamestnancom i sponzorom klubu Šťastný Nový rok 2018 a nech je úspešnejší vo všetkých smeroch ako rok 2017. 

Srdečne všetkým, ktorí stoja pri našom klube a podporujú ho, ďakujeme za Vašu oddanosť v roku 2017 a tešíme sa na Vás pri našom klube v roku 2018.