Denný futbalový GÓÓÓL KEMP 2020 - základné info

Prinášame základné informácie k dennému futbalovému GÓÓÓL KEMPU 2020, ktorý je určený pre ročníky 2007 - 2013.

Trvanie kempu:

• Začiatok kempu je pondelok6.7. 2020 s príchodom 8:00h. do 8,30h. na štadióne MFK Skalica – pri umelej tráve.

• Ukončenie kempu je v piatok 10.7. 2020 o 16:00h. – do 16,30h.na štadióne MFK Skalica.

Zameranie kempu:

• Zdokonaliť technické zručnosti účastníkov.

• Naučiť kvalitnejšie, efektívnejšie, rýchlejšie spracovať, prihraťviesť loptu a strieľať na bránu.

• Získať nové poznatky z oblasti futbalu a športu.

Pre deti bude zabezpečené:

• strava – obed, olovrant

• celodenný pitný režim

• tréningy s kvalifikovanými trénermi, brankári s trénerom brankárov

• kvalifikovaná odborná starostlivosť

• prednášky trénerov

• pedagogický dozor

Hráčske vybavenie:

Každý účastník dostane: dres, trenírky, tričko, šiltovku, vak

Miesto tréningov:

Tréningy budú prebiehať v Skalici:

• na štadióne MFK Skalica

• na umelej tráve s mantinelmi

• v telocvični

Mimofutbalové aktivity:

• vychádzky – Baťov kanál, Zlatnícka dolina

• footgolf

• plávanie – kúpalisko – Zlatnícka dolina

• grilovačka

• turnaj v malom futbale – liga majstrov

• turnaj v malom futbale s hráčmi A mužstva MFK Skalica – autogramiáda

• angličtina hrou – konverzácia , interaktívne cvičenia

Platobné informácie: IBAN: SK64 0900 0000 0000 37233756
Variabilný symbol:
201907
Cena: 140 eur

Do poznámky o platbe treba uviesť: meno, priezvisko, rok narodenia