Naši tréneri úspešne zvyšujú svoju kvalifikáciu a vzdelanie!!!

Tréner U17 Igor Šefčík a tréner U10 Tomáš Miša získali trénerskú UEFA B licenciu!

Tréner U17 Igor Šefčík a tréner U10 Tomáš Miša úspešne dokončili kurz v mesiaci december a získali trénerskú UEFA B licenciu. Keď 6 mesiacov pravidelne navštevovali prednášky a praktické vyučovanie v Nitre a postupne pre získanie licencie zvládli absolvovať písomný test, praktický výstup v podobe vypracovania tréningovej jednotky, odovzdať práce na tému hospitácie, ďalej vypracovať denník trénera a zakončiť to museli úspešným zvládnutím ústnej skúšky pred komisiou. 

Všetko toto naši tréneri zvládli a získali licenciu UEFA B.
Srdečne im gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ich trénerskej kariére.
Veríme, že poznatky z tohto kurzu a získané vedomosti prenesú do nášho klubu a našej mládeže.