Ďakujeme hráčom a ďalším zamestnancom klubu za prejav solidarity

Život na našej planéte v posledných týždňoch výrazne ovplyvňuje pandémia COVID-19. Efekty tohto ochorenia siahajú takmer do všetkých sfér našej spoločnosti, futbal nevynímajúc. Vzhľadom k spomínaným skutočnostiam nás teší prejavená vzájomná solidarita hráčov a ďalších zamestnancov s klubom MFK Skalica.

„Vysvetlili sme si situáciu, všetci pochopili, v akom stave sa momentálne nachádzame. Aby sme mohli po odznení krízy fungovať opäť v štandardnom režime, musíme sa v súčasnosti uskromniť. Teší ma, že sme dospeli k vzájomnej dohode, ktorú všetci prijali s porozumením a pristúpili na zníženie miezd a odmien maximálne o 30 percent. Samozrejme, uvedomujeme si sociálny aspekt tohto rozhodnutia, preto jednotlivci s najnižšími príjmami budú mať krátené mzdy o menej percent,“ vyjadril sa generálny manažér nášho klubu Ľuboš Lím.

„Je to problém, ktorý sa netýka len našej brandže, ale celého sveta. Ekonomické dopady riešia jednotlivé štáty, firmy, samozrejme, týka sa to aj športových klubov. Aj my sme chceli nášmu klubu pomôcť túto situáciu prekonať. Osobne som komunikoval so spoluhráčmi prostredníctvom videokonferenčného hovoru. Prebrali sme si aktuálnu situáciu, zhodli sme sa na viacerých variantoch, pričom s klubom sme sa vo finále dohodli na krátení miezd o 30 percent, až do obnovenia spoločného tréningového procesu,“ povedal náš kapitán Lukáš Opiela.

Za normálnych okolností sme v súčasnosti mali mať za sebou už piate kolo jarnej časti. Namiesto toho sa takmer celý športový svet odel do nútených prázdnin. Tréningový proces je zredukovaný len na individuálne tréningy. Napriek tomu máme všetci v tejto neľahkej situácii nádej, že sa všetko čím skôr vráti späť do starých koľají. Prispieť k tomu môže vzájomná solidarita, ktorú prezentujeme nielen nosením rúšok, minimalizovaním sociálneho kontaktu, ale aj iným ústretovým krokom. Napríklad takým, ktorý ukázali hráči a ďalší zamestnanci voči nášmu klubu. Veľmi si to vážime.