Odmietame rasizmus a xenofóbiu

Klub MFK Skalica odmieta prejavy rasizmu a xenofóbie. Spoločnosť musí stáť na princípoch tolerancie a vzájomného rešpektu.

Futbalový klub MFK Skalica rázne odmieta rasistické a xenofóbne prejavy, či už priamo na štadióne počas zápasov alebo aj vnútri klubu. Spoločnosť musí stáť na princípoch tolerancie a vzájomného rešpektu. Ak by ste boli svedkami rasistických alebo xenofóbnych prejavov, neváhajte kontaktovať orgány činné v trestnom konaní, alebo priamo náš klub, ktorý bude maximálne súčinný.

Kontakt: mfkskalica@gmail.com