Privítali sme deti zo škôlky.

Ihrisko plné detí.

Dňa 28.9.2017 sme na našom futbalovom štadióne MFK Skalica privítali, detičky z Materskej škôlky L. Svobodu v Skalici , pre ktoré bolo pripravené športové doobedie . Deti boli rozdelené do štyroch skupín a postupne prešli piatimi stanoviskami, na ktorých ich čakali tréneri s pripravenými športovými úlohami.

Detičky si vyskúšali aký je futbalový tréning a s úsmevom na perách a sladkou odmenou sa vrátili späť do škôlky . Dúfam , že niektoré deti sme zaujali a v budúcnosti sa ešte stretneme .

Ďakujem pani učiteľkám a trénerom MFK za spoluprácu.