MFK Skalica

oficiálny web MFK SKALICA, a. s.

Zásady používania súborov cookies

1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

MFK SKALICA a. s., so sídlom Športová 239/54, 909 01 Skalica, IČO: 48 213 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka č. 10660/T a Mestský futbalový klub Skalica o. z., so sídlom Športová 239/54, 909 01 Skalica, IČO: 37993887, zapísané v Registri občianskych združení, registračné číslo: VVS/1-900/90-28325 (ďalej spolu ako „Spoločníprevádzkovatelia“) využívajú na svojej na webovej stránke www.mfkskalica.sk (ďalej ako „webová stránka“) súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke.

2. DRUHY SÚBOROV COOKIES NA WEBOVEJ STRÁNKE

Na webovej stránke využívajú Prevádzkovatelia nasledujúce druhy cookies súborov, prostredníctvom štandardných riešení od najmä od spoločnosti Google, LLC:

  • funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovatelia nevyužívali, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne,
  • analytické cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky Vašej aktivity na webovej stránke.

V zmysle platnej legislatívy sú Prevádzkovatelia oprávnení ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia aj bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.

Ostatné druhy cookie súborov (analytické) ukladajú Prevádzkovatelia do Vášho zariadenia iba vtedy, ak na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľom neudelíte súhlas s ukladaním analytických cookie súborov, budú Prevádzkovatelia ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies.

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť v nastaveniach súborov cookies v cookie lište v spodnej časti webovej stránky.

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch cookies súborov nájdete v tabuľke nižšie.

Druh cookie súboru a účel

Názov

Spoločnosť / služba, ktorá cookies ukladá

Doba expirácie vo Vašom zariadení

Funkčné (nevyhnutné) cookie súbory – účelom ich ukladania je zabezpečenie funkčnosti webovej stránky

ASPSESSIONIDAEDBDTQC

cookieconsent_status

cover1

www.mfkskalica.sk

www.mfkskalica.sk

www.mfkskalica.sk

do zatvorenia prehliadača

1 rok

20 dní

Analytické cookie súbory – účelom ich ukladania je meranie návštevnosti webovej stránky a aktivity návštevníkov na webovej stránke

_ga

_gat

_gid

mfkskalica.sk

mfkskalica.sk

mfkskalica.sk

2 roky

1 minúta

1 deň

Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v prípade, ak sú prostredníctvom súborov cookies spracúvané Vaše osobné údaje, nájdete v pätičke webovej stránky.

3. PLATNOSŤ

Tieto zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 1.9.2020.

Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovatelia o zmenách oboznámia, minimálne 14 dní vopred.