História

Začiatok organizovaného futbalu v Skalici
Začiatky futbalu v Skalici siahajú do roku 1918, kedy sa futbal hrával na ihrisku pri nádraží, ale až po založení ŠK Skalica v roku 1920 sa futbal v Skalici začína naozaj rozvíjať. Zásluhu na tom mal i národný umelec Dr. Janko Blaho, ktorý v tomto období hral za Skalicu a udržoval čulé styky s futbalovými mužstvami na susednej Morave. Prvým predsedom ŠK Skalica bol p. Liška. Klubové farby od vzniku ŠK Skalica boli a dodnes sú biela a zelená.

Medzivojnové obdobie
V rokoch 1927-1934 udržiaval ŠK Skalica styk s rakúskymi celkami. Vtedy hrávali v jedenástke ŠK Skalica futbalisti z celého okolia, hlavne z Holíča, Hodonína a Strážnice. Hrávalo sa na novom ihrisku u Hájka (na dnešnej Hollého ulici), no v dôsledku finančnej krízy musel klub ihrisko predať a presťahovať sa na Trávniky. Toto ihrisko bolo nevyhovujúce, ťažké a kamenisté. Tu sa hralo až do roku 1955. Vojnové obdobie znamenalo čiastočnú stagnáciu, pretože sa prerušili vzťahy s Moravou a tak Skalica, ležiaca v najodľahlejšej časti Záhoria nemala možnosť športovo rásť. Ani v týchto ťažkých podmienkach neustala činnosť oddielu, ktorý mal stále v súťažiach, organizovaných Bratislavskou futbalovou asociáciou, prvé mužstvo a dorast.

História klubu v rokoch 1945-1989
Po roku 1945 sa začala písať nová história klubu. ŠK Skalica prešiel pod TJ Sokol Tekla Skalica a známa skalická továreň na spracovanie papiera začala finančne podporovať jeho činnosť. Z okresnej súťaže prešlo v roku 1953 prvé mužstvo cez kvalifikáciu do krajskej divízie. Reorganizačné zmeny v spoločnosti sa dotkli aj organizácie športu. TJ Sokol dostala nové meno Tatran Skalica, no stále bola pri závode Brnenské papierne. V roku 1963 prešla pod najväčší závod v Skalici - ZVL, kde našla i dobré podmienky pre rozvoj futbalu i ostatných športov. Zmena spoločenského systému v roku 1989 priniesla so sebou aj reštrukturalizáciu priemyslu. ZVL Skalica, najvýznamnejší podporovateľ športu v Skalici, nebol schopný ďalej podporovať činnosť športových oddielov v meste. Z tohto dôvodu sa v roku 1990 vracia k pôvodnému názvu Športový klub ŠK Skalica, v rámci ktorého pôsobí aj Futbalový oddiel.

Obdobie 1993-2008
V roku 2006 sa z organizačných dôvodov Futbalový oddiel osamostatnil od ŠK Skalica a vznikol tak Mestský futbalový klub Skalica. Prvým predsedom MFK Skalica bol p. Bohumil Bartoš.

Názvy futbalového oddielu od jeho začiatku:
1920-1945 ŠK Skalica
1945-1953 Sokol Tekla Skalica
1953-1963 DŠO Tatran Skalica
1963-1990 TJ ZVL Skalica
1990-2006 Športový klub ŠK Skalica
2006 - až po súčasnosť MFK Skalica