Realizačné tímy

Lukáš Varga - manažér mládeže

U19:

Igor Šefčík - hlavný tréner 

Stanislav Velický - asistent trénera 

U17:

Radomír Víšek - hlavný tréner

Tomáš Vričan - asistent trénera 

U15: 

Ján Krupa - hlavný tréner

Zdeno Pardubský - asistent trénera

U14: 

Stanislav Velický - hlavný tréner

Vladimír Vaško - asisten trénera

U13: 

Tomáš Miša - hlavný téner

Patrik Božek - asistent trénera

U12:

Ján Nemec - hlavný tréner

Marián Cingel - asistent trénera

U11:

Pavol Majerník - hlavný tréner

Tomáš Juračka - asistent trénera

U10:

Lukáš Varga - hlavný tréner

Andrej Válka - asistent trénera

Tréner brankárov:

Martin Poloha