Realizačné tímy

Lukáš Varga - manažér mládeže

U19:

Igor Šefčík - hlavný tréner 

Stanislav Velický - asistent trénera 

U17:

Radomír Víšek - hlavný tréner 

U15: 

Ján Krupa - hlavný tréner

Lukáš Varga - asistent trénera

Andrej Fišan - tréner brankárov

U14: 

Ján Krupa - hlavný tréner

Andrej Fišan - asistent trénera

U13: 

Tomáš Miša - hlavný téner

Ján Nemec - asistent trénera

U12:

Tomáš Miša - hlavný tréner

Ján Nemec - asistent trénera

U11 dievčatá:

Jozef Ivan - hlavný tréner

Tréneri brankárov:

Andrej Fišan a Jozef Jankovič 

Masér mládeže:

Jozef Hrtús