Fortuna ULK Slovnaft Futbalsfz

Akreditácia médií

Budeme radi, ak zástupcovia médií nahlásia účasť na zápasoch vopred na sekretáriáte klubu.

Kontakt:

sekretariat@mfkskalica.sk

034/651 63 78

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.