Niké ULK Slovnaft Futbalsfz

Štadión a vstupenky na sezónu 23/24

Vstupenky

Dospelí
Dospelí TOP3 (ŠK Slovan, Spartak Trnava, DAC1904)
6 EUR
8 EUR
Dôchodcovia, ZŤP a deti do 15 rokov
Dôchodcovia, ZŤP a deti do 15 rokov TOP3 (ŠK Slovan, Spartak Trnava, DAC1904)
4 EUR
6 EUR
Deti do 5 rokov zdarma

PREDAJ VSTUPENIEK TU


Permanentky

Dospelí 85 EUR
Dôchodcovia, ZŤP a deti do 15 rokov 45 EUR


Orgainzačný a návštevný poriadok

Organizačný a návštevný poriadok MFK 2023


Adresa štadióna

Štadión MFK Skalica sa nachádza na ulici Športová č. 54 v Skalici.


Plán štadióna


Štadión MFK
Na štadióne je počas zápasu prísne zakázané vytvárať a šíriť akékoľvek informácie alebo údaje týkajúce sa vývoja zápasu, správania sa osôb zúčastnených na zápase alebo iných skutočností majúcich vplyv na zápas, vyhotovovať audiozáznam, videozáznam alebo audiovizuálny záznam zo zápasu a tento šíriť resp. inak sprístupňovať tretím osobám na účely akejkoľvek formy stávkovania, hazardných hier alebo komerčných aktivít, ktoré neboli vopred povolené. Mobilné telefóny sa môžu používať len na osobné, súkromné účely. V prípade porušenia týchto podmienok môže byť návštevníkovi odmietnutý vstup na štadión alebo môže byť zo štadióna vyvedený.