Realizačný tím


Juraj Jarábek, hlavný trenér

Pavol Majerník, asistent trenéra

Martin Poloha, trenér brankárov


Martin Fila, masér


Rostislav Irša, vedúcí mužstva