Niké ULK Slovnaft Futbalsfz

Realizačný tím


Pavol Majerník, hlavný tréner
Roman Hudec, asistent trénera
Martin Poloha, trenér brankárov
Martin Fila, masér
Rostislav Irša, vedúcí mužstva