Niké ULK Slovnaft Futbalsfz

Spolupráca so ZŠ Mallého


Spolupráca medzi ZŠ Mallého 2 ve Skalici

a

MFK Skalica pri výchově mladých futbalistov

ZŠ Mallého 2 v Skalici a MFK Skalica sú serióznymi partnermi pri výchove mladých futbalistov.


Niečo o škole

Sme ZŠ Mallého 2 v Skalici, základná škola so športovým zameraním, ktorá vychováva od roku 2006 mladých talentovaných športovcov. Venujeme sa ľadovému hokeju, futbalu, volejbalu, tancu, tenisu a florbalu.

Športové triedy, zamerané na tieto uvedené športy, postupujú podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu, v ktorom sa zohľadňujú špecifiká školy. Posilňujeme hlavne predmety matematika, slovenský jazyk, cudzie jazyky (anglický, nemecký, ruský). Žiaci školy sú vo veku od 10 do 15 rokov.

K výraznejšej spolupráci medzi školou a MFK Skalica prišlo po postupe žiakov do 1.ligy.

Začiatky sú vždy náročné, ale úroveň našej spolupráce sa neustále zlepšuje a posúva vpred, čo sa odráža aj na dosahovaných výsledkoch.

Snažíme sa vytvárať tie najlepšie podmienky na vyučovanie nielen prostredníctvom kvalitného personálneho zabezpečenia.

Žiaci, mladí futbalisti, majú k dispozícii dve telocvične, rehabilitačnú miestnosť, školský bazén, dve mini ihriská s umelou trávou (jedno je aj s mantinelmi), viacúčelové ihrisko s umelým povrchom a bežeckú dráhu.

V súlade s Rámcovým učebným plánom absolvujú žiaci za týždeň štyri hodiny športovej prípravy futbalu a dve hodiny telesnej výchovy. MFK Skalica umožňuje realizovať hodiny športovej prípravy na futbalovom štadióne, buď na umelej alebo prírodnej tráve. Športovú prípravu vyučujú dvaja kvalitní profesionálni tréneri MFK Skalica. Títo tréneri trávia so svojimi žiakmi čas aj poobede na tréningoch, dobre ich poznajú. Efektívnou spoluprácou: tréner - vedenie školy - učiteľ -rodič – žiak sa nám darí riešiť prípadné problémy vo výchove a vyučovaní včas, aby neskôr z malých nevznikli väčšie.

Samozrejmosťou je využívanie EduPage aplikácie, ktorá uľahčuje vzájomnú komunikáciu školy s rodičmi. Neodmysliteľnou súčasťou aplikácie je elektronická žiacka knižka a elektronická triedna kniha. V školskej jedálni sme prostredníctvom EduPage zaviedli čipy.

Škola má svoju vlastnú hymnu, vlajku a časopis. Pre deviatakov realizujeme bezplatné doučovanie z matematiky a slovenského jazyka. Je to príprava na Testovanie 9. Pre nových žiakov pripravujeme imatrikuláciu. Počas štúdia absolvujú žiaci lyžiarsky výcvik, školu v prírode, každoročne výlety, exkurzie, besiedky, návštevy divadla, kina. Jedným slovom - sme ako iné školy, rozdiel je však v tom, že okrem štúdia ponúkame v rámci vyučovania aj šport.

Na školu k nám prichádzajú chlapci , ale už aj dievčatá, do piateho ročníka. Žiakov však prijímame aj do vyšších ročníkov. Prichádzajúci mladí futbalisti nie sú len zo Skalice a širokého okolia, ale aj zo vzdialenejších miest. Títo potom majú k dispozícii ubytovanie na internáte, ktoré zabezpečuje MFK Skalica.

Naši skúsení pedagógovia sú zvyknutí pomáhať všetkým novým žiakom s adaptáciou na nový kolektív a nové prostredie. Niektorí sa adaptujú ľahšie, iní ťažšie. Všetci to ale nakoniec zvládnu a mnohí to využijú ako šancu na nový začiatok.

Športová kariéra nemusí ísť na úkor vzdelávania a máme veľa žiakov, ktorí sú úspešní na ihrisku aj v škole. Niektorí chlapci sa dostali a dostávajú do mládežníckych výberov. Po skončení štúdia na ZŠ niektorí ostávajú študovať na strednej škole v Skalici, a tak pokračujú vo futbale v mladšom alebo staršom doraste, ktorý hráva 2. ligu, niektorí dostanú šancu v prvoligových kluboch ako MFK Žilina, Spartak Trnava, či Železiarne Podbrezová. V Českej republike je to 1.FC Slovácko.

Riaditeľ vždy žiakom, ale aj rodičom hovorí: „Športová škola nezakazuje sa učiť. V živote sa stávajú aj také chvíle, že so športom musíte prestať. Ale to, čo sa naučíte a čo máte v hlave, vám už nikto nezoberie. Učitelia dávajú mladým futbalistom vzdelanie, pomáhajú im so štúdiom, individuálne s nimi pracujú, učia ich, aby sa naučili skĺbiť šport – futbal s učením.“Učiteľský zbor

Učiteľský zbor nie je veľký počtom učiteľov, ale tým, ako dokáže pracovať a spolupracovať.

SME A TVORÍME JEDEN TÍM

Učitelia sú aj fanúšikmi mladých futbalistov. Fandia im, chodia sa pozerať na ich domáce zápasy, zaujímajú sa o výsledky, komunikujú s nimi, komunikujú s trénermi, s rodičmi. Riaditeľ komunikuje s vedením klubu, s trénermi, s rodičmi, snaží sa vytvárať čo najlepšie podmienky pre prácu učiteľov aj trénerov.


Škola - riaditeľ

Mgr. Peter Martinovský - bývalý futbalista, tréner, manažér klubu, športovec. Zakladateľ prvej športovej – futbalovej triedy v Skalici, nositeľ štátneho vyznamenania MŠ SR za rozvoj mládežníckeho športu. Pozná dušu mladého futbalistu, snaží sa ho usmerniť, poradiť v štúdiu i v športe.

Tréneri

Mgr. Ján Krupa – pracuje ako mládežnícky profesionálny futbalový šéftréner žiakov MFK Skalica, hlavný tréner U15 a od septembra 2017 aj ako tréner športovej prípravy zameranej na futbal pri ZŠ Mallého v Skalici. Má licenciu UEFA A. Predtým pôsobil 6 rokov pri mládeži v Spartaku Trnava, 1 rok vo FK Senica.

Tomáš Miša - práve on navštevoval prvú športovú futbalovú triedu v Skalici, kde bol jeho triednym učiteľom terajší riaditeľ ZŠ na Mallého ulici Mgr. Peter Martinovský.

Ako tréner športovej prípravy zameranej na futbal v škole pracuje od septembra 2017. S prípravou futbalistov v kluboch začínal v zime roku 2015 po získaní UEFA C licencie, kedy pracoval ako tréner kategórie prípraviek /U9 a U10/ v MFK Skalica. Súčasne trénoval mužov v TJ Dužstevník Popudinské Močidľany. Po postupe žiakov do najvyššej žiackej súťaže SFZ sa presunul do kategórie U14 a súčasne začal trénovať na ZŠ Mallého v Skalici športovú prípravu. Aktuálne vedie kategóriu U13 v klube MFK Skalica a mužov TJ Družstevník Radimov. Je držiteľom UEFA B licencie a zvyšuje si kvalifikáciu UEFA A licencie.

Úspechy – ocenenia

Sme držiteľmi mnohých ocenení, ale za najvýznamnejšie považujeme, že v rámci kalendára školských športových súťaží sme dvojnásobní Majstri Slovenska vo futbale žiakov ZŠ. Veľkým úspechom bolo víťazstvo vo futbale pod názvom COCA COLA, do ktorého sa zapojilo 461 škôl z celého Slovenska a účasť na Majstrovstvách Slovenska v halovom futbale.

Mládež je základom klubu MFK Skalica

Je nesmierne dôležité, aby sa mladí ľudia zaujímali o futbal a šport ako taký. Futbal je celospoločenský fenomén, ktorý sa šíri vo všetkých generáciách, a klub MFK Skalica je hrdý na to, že môže byť súčasťou tohto športového sveta.

O práci s mládežou sa toho až tak veľa nehovorí, ale je pilierom každého väčšieho klubu. Hlavným cieľom prípravy a výchovy mladých hráčov je pripraviť čo najväčší počet hráčov pre futbal v čo najvyšších súťažiach. Postupne, krok za krokom, zvyšovať výkon jednotlivých hráčov a zároveň celého mužstva. Pristupovať citlivo a individuálne, uvedomovať si význam kvalitného futbalového, ale aj všeobecného vzdelávania, bez ktorého mladý človek nemôže v modernom svete uspieť.

Mládežnícky futbal v MFK Skalica

si uvedomuje, že bez poctivej práce s mládežou nemôže úspešne existovať žiadny klub. Preto sme vytvorili koncepciu práce s mládežou od najmenších prípravkárov až po najstarších dorastencov. Mestský futbalový klub Skalica zastrešuje mládežnícke družstvá U6 až U19 ktoré majú spolu 12 chlapčenských mužstiev .Celkovo zeleno biely dres oblieka vyše 250 detí. Hráči sú rozdelení podľa dátumu narodenia.

Systematická a cielená prácu viedla k úspechu a MFK Skalica prvýkrát vo svojej histórií získala v roku 2017 štatút ÚTM (útvar talentovanej mládeže). Všetky prípravky a žiacke mužstvá hrajú I. ligu SFZ, dorastenecké kategórie hrajú II. ligu ZsFZ. Prvá žiacka liga sa hrá v Skalici od sezóny 2017/2018.

Štatút ÚTM bol jednoznačne prínosom. Možnosť hrať každý týždeň zápasy s klubmi ako je Slovan Bratislava, Spartak Trnava či FC Nitra nás nesmierne posúva vpred. Ďalším cieľom MFK Skalica je prebojovať sa s dorasteneckou kategóriou do I. ligy SFZ a získať štatút FA (futbalová akadémia).

So ziskom štatútu ÚTM súvisí aj otvorenie športových tried na Základnej škole Mallého v Skalici. Športové triedy sú v 5. až 9. ročníku ZŠ. V rámci vyučovania majú žiaci športových tried športovú prípravu pod vedením našich trénerov - Jána Krupu a Tomáša Mišu. Spolupráca zo školou funguje už tretí rok a z pohľadu klubu si ju nevieme vynachváliť.

Manažér mládeže

Celú činnosť mládeže zabezpečuje manažér mládeže Lukáš Varga, ktorý o futbale hovorí: „Futbal nie je len obyčajná hra, futbal je spoločný jazyk, ktorým hovoria všetci ľudia na svete, futbal je droga, na ktorej sa stávaš závislým už po jednom použití, futbal je adrenalín, zázraky ktoré sa vytvárajú na ihrisku, smútok, bolesť, utrpenie, ale ja radosť, elegancia, kreativita. Futbal spája všetky spoločenské vrstvy. Vidím to aj na vlastné oči, keď na každom jednom slovenskom sídlisku hrajú proti sebe chlapci z rôznych pomerov. A všetci majú rovnaký sen. Každý jeden z nich sníva o tom, ako raz vystúpi pred vypredaným štadiónom a oblečie dres so znakom svojho klubu na srdci.“

Samozrejme, nič z toho, čo sme dosiahli, by nebolo možné bez podpory rodičov našich hráčov, ktorí musia často prispôsobovať program celej rodiny, aby mohli povzbudiť svoje deti. Všetkým rodičom patrí za to veľká vďaka a palec hore.

Novinkou v spolupráci ZŚ Mallého 2 a MFK Skalica je organizovanie futbalového kempu pre mládež, ktorý bol prvýkrát zorganizovaný v roku 2019 a stretol sa s kladným ohlasom.

ZŠ a MFK sú presvedčení, že táto spolupráca sa bude naďalej rozvíjať a bude prospešná pre obidve strany a najmä pre mladých talentovaných futbalistov.

ŠPORTU ZDAR A SKALICKÉMU FUTBALU ZVLÁŠŤ!

Rodičia,
ak máte záujem, aby Vaše dieťa rozvíjalo futbalový talent, tak neváhajte prihlásiť svoje dieťa, či chlapca alebo aj dievča, na našu školu:

Základná škola Mallého 2 v Skalici.

Môžete zavolať, alebo napísať:
riaditeľovi školy:
Mgr. Peter Martinovský 0905 460 108, email: natram@centrum.sk,

alebo trénerom:
Mgr. Ján Krupa 0902 030 262, email: 8johny@gmail.com,
Tomáš Miša 0915 128 037, email: tomasmisask@gmail.com.

Dohodnite si stretnutie, na ktorom sa dozviete všetko o škole a futbale.

Prihlášku nájdete na stránke školy: www.zsskalica.edu.sk

SME A TVORÍME JEDEN TÍM.