Naši najmenší ukončili sezónu.

Odohrali sa posledné majstrovské zápasy našej mládeže.

Naši chlapci z kategórie U11, U10 a U9 ukončili sezónu na hlavnom ihrisku.

V Stredu 7.6.2017 odohrali svoje posledné majstrovské zápasy a ako odmenou pre nich bolo, že ich mohli odohrať na našom hlavnom ihrisku. Všetky kategórie privítali súpera z FK Krakovany. 

Výsledky : 

U9 MFK Skalica - FK Krakovany 27 : 2

U10 MFK SKalica - FK Krakovany 5 : 5

U11 MFK Skalica - FK Krakovany 4 : 4

Chlapci týmito zápasmi ukončili sezónu a na nasledujúcu sa posunú do vyšších vekových kategórií a my im prajeme veľa úspechov a zasa takú úspešnú reprezentáciu klubu MFK Skalica ako doteraz. 

Ďakujeme !!!