Rozhovor s našimi manažérmi.

Položili sme pár otázok generálnemu manažérovi klubu a manažérovi našej mládeže.

Máme za sebou jesennú časť sezóny 2017/2018 vo všetkých našich kategóriách v klube, najúspešnejšiu jesennú časť malo naše A mužstvo spolu s našou U19, keď skončili vo svojich ligách na 1.mieste v tabuľke. No výborné výkony na ihrisku predvádzali aj naše ostatné kategórie, niektorým sa darilo pomenej a niektorým zase viacej a pritom sa naše kategórie žiakov U15,14,13 a 12 predstavili vôbec premiérovo v I. lige túto sezónu. O jesennej časti a celom chode klubu sme sa porozprávali s generálnym manažérom klubu Ľubošom Límom a manažérom mládeže Lukášom Vargom.

1. Pán Varga ako by ste teda zhodnotil z pohľadu Vášho ako manažéra mládeže jesennú časť našich všetkých kategórií, či už to je A mužstvo alebo naši žiaci ?

Varga : ,,Myslím si, že jesennú časť sme zvládli, veľmi dobre v každej kategórii, letná príprava bola náročná hlavne pre žiacke kategórie, ktoré museli z dvoch mužstiev vytvoriť štyri, ale myslím že to zvládli k spokojnosti nás všetkých. Samozrejme je veľmi dôležité, aby sme sa neuspokojili a naďalej svedomito pracovali, dorast nám v minulej sezóne vyhral súťaž, čo je úžasné, po jesennej časti je U19 opäť na prvom mieste a ml. dorast U17 sa po dobrom rozjazde trošku pribrzdil, ale všetci vieme aké sú naše ciele. A-mužstvo skončilo prvé, čo je samozrejme pre klub vynikajúca vizitka. Je pravda, že sme mohli získať viac bodov, ale vieme, kde nás tlačí päta a na tom sa bude tvrdo pracovať."

2. Je verejne známe, že náš klub venuje veľa práci s mládežou, čo sa potvrdilo túto sezónu, keď premiérovo sa predstavili v I. lige naši žiaci, je cieľ klubu dostať do I. ligy aj našich dorastencov (U19 a U17) a tým zasa posunúť našu mládež o level vyššie? Veď výsledky U19 to jasne dokazujú, že naša mládež má nato hrať vo všetkých kategóriách najvyššiu súťaž.

Varga : ,,To, že sme so žiakmi postúpili do najvyššej súťaže sa s odstupom času ukázalo ako správne a sme radi, že sa nám to podarilo. Kategória U19 nastavili v minulej sezóne latku veľmi vysoko, a je potešiteľné, že si formu preniesli aj do tejto sezóny (mali fantastickú jeseň), ak chceme myslieť na vyššie ciele musíme dostať U17 do piateho miesta, čo nebude ľahké, ale verím, že sa nám to podarí."

3. A mužstvo jesennú časť zakončilo výhrou a usadilo sa tak na prvom mieste v tabuľke II.ligy, je pre klub toto dôkazom, že klub pracuje správne vo všetkých smeroch ? A má cieľ vedenie klubu postup do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže s našim A mužstvom ?

Lím : ,,Výhra nad Novým Mestom nad Váhom a posunutie na prvé miesto v tabuľke je pre nás samozrejme povzbudzujúce. Aj táto skutočnosť nám ukazuje, že ideme správnym smerom, ale stále je čo zlepšovať, zodpovedným prístupom sa posúvať dopredu a postupnými krokmi napĺňať stanovené ciele. Jedným z nich je aj postup do najvyššej súťaže s A-mužstvom."

4. Zázemie klubu prešlo tento rok významnými zmenami, keď sa dobudovali nové kabíny, tribúna, kamerový systém a dokonca aj dlho očakávané osvetlenie aj toto všetko posúva náš klub na mape klubov na Slovenku na vyššiu úroveň ? Plánuje klub nejaké ďalšie zmeny v rámci infraštruktúry či budovania zázemia v našom klube ?

Lím : ,,Postupne dobudovávame infraštruktúru štadióna podľa požiadaviek SFZ, cez zimnú prestávku budeme pokračovať tiež s búraním starých a výstavbou nových priestorov v útrobách hlavnej tribúny. V pláne je aj dobudovanie oplotenia stožiarov s osvetlením, tiež schodísk k starším tribúnam, príprava priestorov v hľadisku pre telesne postihnutých a bezbariérový prístup."

5. Na záver taká klasická otázka, aké plány a ciele má náš klub do budúcna ?

Lím : ,,V predchádzajúcej otázke som sa zmienil o postupe A-mužstva do najvyššej súťaže na Slovensku ako cieľ, taktiež naše dorasty U19 a U17 by sme radi videli v najvyššej lige, žiacke kategórie U15 až U12 už v 1.lige máme, ale budeme sa kvalitnou prácou snažiť čo najrýchlejšie etablovať v tejto súťaži. Samozrejmá je práca s najmladšími kategóriami, neustále skvalitňovanie tréningového procesu a vytváranie príjemného prostredia pre našu celú futbalovú rodinu."

Ďakujem Vám za rozhovor.