Pietne zhromaždenie na počesť Denisa Urbánka

V sobotu 25. apríla uplynul presne rok od najsmutnejšej udalosti v histórii nášho klubu.

Na futbalovom štadióne sme si pripomenuli náhly odchod Denisa Urbánka, ktorý nás opustil vo veku štrnástich rokov. Pri tejto príležitosti sa konalo pietne zhromaždenie. Za účasti rodinných príslušníkov a členov vedenia klubu bola na počesť Denisa odhalená pamätná tabuľa predsedom klubu Ing. Bartošom, z dielne akademického sochára Jozefa Barinku.

Z príhovoru, ktorý predniesol v mene klubu na pietnom zhromaždení generálny manažér MFK Skalica Ľuboš Lím, vyberáme:
„Všetko malo byť inak.
Všetci by sme si priali, aby bolo všetko inak pred rokom.
Víťazný zápas a Denisov víťazný gól.
I dnes malo byť všetko inak.
Naše stretnutie nemalo byť v tejto komornej atmosfére.
Mal sa hrať memoriál na počesť Denisa. Ale bohužiaľ i dnešná zvláštna doba nám pripomína, aké sú naše predstavy a túžby obmedzené a možnosť niečo zmeniť limitovaná.
A tak tu stojíme i po roku s uboleným srdcom, s pokorou a snahou vyjadriť, že sme tímom a nie jednotlivcami, v dobrom, ale aj v nešťastí.

Situáciu síce nemôžeme zmeniť, ale môžeme aspoň vyjadriť, tým že sme tu, aby sme si navzájom pomáhali, ako jedna veľká futbalová rodina.
A to je práve to, čo by nás mal futbal naučiť. Stretli sme sa tu, aby sme spoločne odhalili pamätnú tabuľu na počesť Denisa Urbánka.
Nech nám odkaz Denisa pripomína lásku k športu, k futbalu, zápal pre hru. Ale aj krehkosť života, pokoru a jeho túžbu byť lepším.
Jeho motto od Jima Rohna ´nesnažte sa, aby to bolo ľahšie, ale aby ste boli lepšími,´ nech nás sprevádza a nech aj nás robí lepšími.

Česť jeho pamiatke.“

Ďakujeme autorovi pamätnej tabule, akademickému sochárovi pánovi Jozefovi Barinkovi, za ochotu vytvoriť toto dielo, za prejav empatie a ľudskosti. „Smrť mladého človeka, futbalistu Denisa Urbánka je o to žalostnejšia, že k tragédii prišlo na mieste, ktoré mal tak rád. Preto je i môj návrh pamätnej dosky netradičný. Moje sochárske práce, ktoré vytváram, majú základ v dynamike a v neuzavretom tvare, ktorý nemá zábrany prekračovat‘ vo svojej myšlienke pri pokračovaní motívu. Pamätná tabuľa má vyjadriť sochársky tvar ako celok, dynamický pohyb mladého človeka v jeho túžbe pre hru, ktorej obetoval mladý život. Jeho zápal v tvare ohňa je dres klubu, ktorý je začiatkom i koncom jeho krátkeho futbalového života,“ povedal o svojom diele akad. sochár Jozef Barinka.

Pripájame reportáž Skalickej mestskej televízie